Komplex Plus

Ekonomicko správní oblast

 1. Evidence nájemců jednotek
 2. Předpisy zálohových plateb na úhradu služeb
 3. Evidence plateb od nájemců, kontrola nedoplatků a upomínání opožděných plateb
 4. Kontrola přijatých faktur a jejich úhrada v souladu s mandátní smlouvou
 5. Příprava pravidelných výkazů týkajících se finančního hospodaření
 6. Roční vyúčtování záloh na úhradu služeb včetně
 7. Organizace pravidelných setkání nájemců
 8. Zajištění plnění zákonných povinností vlastníka (vedení účetnictví vlastníka, organizace povinných technických revizí atd.)

Technicko správní oblast

 1. Sjednávání smluv s veškerými dodavateli služeb včetně poptávkového řízení (voda, energie, úklid a údržba, odvoz odpadků, pojištění, technické revize, provoz výtahů atd.)
 2. Pravidelná revize platných smluv včetně předkládání návrhů na jejich změnu či uzavření smluv nových
 3. Smluvní zajištění oprav a úprav objektu včetně poptávkového řízení
 4. Vedení stavebně technické dokumentace a její operativní změny dle skutečného stavu a provedených úprav
 5. Řešení havarijních stavů a jiných událostí: sjednání nápravy, informování nájemců o provedených opatřeních a případných omezeních
 6. Řešení pojistných událostí s pojišťovnou včetně veškeré administrativy až do konečného plnění
 7. Zpracování a pravidelná aktualizace dlouhodobého plánu rekonstrukcí a úprav objektu ve spolupráci s vlastníkem

Právní oblast

 1. Právní poradenství a zastupování zájmů vlastníka v případných sporech s nájemci či dodavateli (vymáhání pohledávek, uplatňování reklamací atd.)
 2. Právní poradenství a zastupování zájmů vlastníka v případných sporech s třetími osobami (odpovědnost za způsobenou škodu atd.)
 3. Podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 4. Smluvní zajištění dalších právních služeb v oblasti nemovitostí

Facility management

 1. Zajištění pronájmu bytových a nebytových prostor včetně veškeré administrace nájemních smluv
 2. Poskytování realitních a právních služeb při převodu a prodeji bytových a nebytových jednotek

Zajištění nadstandardních služeb:

 1. Provoz non-stop recepce (spojeno s dalšími službami jako předávání poštovních zásilek, ohlašování návštěv, mytí automobilu atd.)
 2. Provoz virtuální recepce (pro menší objekty)
 3. Ostraha objektu

Smluvní zajištění doplňkových služeb pro nájemce

 1. Úklid domácnosti
 2. Údržba a opravy v domácnosti
 3. Drobné pochůzky (opravy, běžné nákupy potravin apod.)
 4. Hlídání dětí včetně doprovodu do školy, na kroužky apod.
 5. Poštovní služby (vyzvedávání a odesílání zásilek)
 6. Zajištění chodu bytu po dobu delší nepřítomnosti (květiny, drobná zvířata, informace o příchozí poště)
 7. Objednávky taxi
 8. Objednávky občerstvení do bytu (včetně cateringového servisu pro větší akce)
 9. Květiny do bytu
 10. Mytí automobilu
 

 

AVEMA Praha
-
Správce, který se opravdu stará