Naše filozofie

I. POŽADAVKY KLIENTŮ

Požadavky a představy klientů týkající se správy nemovitostí bývají odlišné. Pro některé je zásadní minimalizace nákladů, pro jiné zase šíře nabídky nadstandardních služeb. Tři základní požadavky se však stále opakují

Požadavky klientů

1. Poctivost

Správce disponuje běžným účtem klienta, kontroluje a likviduje přijaté faktury, sjednává smlouvy s dodavateli služeb atd. Je tedy pochopitelné, že klienti se obávají případných ztrát a škod způsobených nepoctivým jednáním správce. Firma AVEMA Praha staví na plné transparentnosti všech finančních operací - informace týkající se hospodaření se svěřenými prostředky a pohybů na běžném účtu jsou klientům 24 hodin denně k dispozici na internetu chráněné jejich uživatelskými heslem.

2. Spolehlivost

Správce především zajišťuje běžné fungování svěřeného objektu včetně sjednaných služeb jako je úklid, údržba okolí, odvoz odpadků, dodávky vody a energií, příjem televizního signálu, provádění povinných revizí atd. Pro klienta je ideální, když vše probíhá tak hladce a bezproblémově, že se touto oblastí prostě nemusí zabývat. AVEMA Praha si zakládá na tom, že tyto běžné činnosti týkající se správy objektu a jejich roční vyúčtování provádí samostatně, kvalitně a včas.

3. Pružnost

Okamžik, kdy klient správce opravdu potřebuje, je v případě havárie, vzniku pojistné události nebo i tehdy, kdy něco nefunguje nebo některá ze služeb (např. úklid) není prováděna kvalitně. V té chvíli je třeba, aby byl správce dostupný, aby se ho klient dovolal a aby správce okamžitě problém řešil. AVEMA Praha garantuje čas odezvy a lhůty pro podniknutí kroků k nápravě havarijních situací i dalších požadavků. Každý spravovaný objekt má přiděleného Osobního správce, který je kdykoliv k dispozici na mobilním telefonu. A pokud z vážného důvodu telefon nemůže zvednout, zavolá v garantované lhůtě zpět. Odpadá rovněž zdlouhavé probojovávání se skrze desítky referentů a přepojování na "toho správného člověka".

 

II. ZÁSADY AVEMA PRAHA

Základem pro úspěšnou spolupráci s klientem je nejen pochopení jeho potřeb, ale i volba správných cest, jak tyto potřeby uspokojit. AVEMA Praha vychází ze tří hlavních zásad:

 

Zásady

 

1. Komunikace

Potřebou komunikovat se dnes ohání kdekdo a důsledkem jsou emailové schránky přeplněné zbytečnými informacemi. AVEMA Praha uplatňuje zásadu efektivní komunikace. Každý zákazník si zvolí formu, která mu nejvíce vyhovuje. Většině klientů vyhovuje zabezpečená uživatelská sekce našich webových stránek, kde mají k dispozici veškeré novinky, údaje o aktuálním stavu hospodaření i o jejich individuálním účtu. Respektujeme i to, že ne všichni se přátelí s počítačem, proto stále používáme i klasické nástěnky v domech a poštou zasíláme informace těm, kteří si tuto formu zvolí. Sami kontaktujeme zákazníky pouze v nutných případech - v případech havárie nebo pokud se neobejdeme bez jejich součinnosti (revize v bytech, schvalování zásadních úprav objektu apod.). Na druhou stranu Osobní správce každého objektu je vždy k dispozici, pokud od něj klient cokoliv potřebuje.

2. Individuální přístup

Klientem pro nás není jakési abstraktní společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo, ale každý jednotlivý vlastník či nájemník bytu, případně nebytového prostoru. Osobní správce objektu zná všechny své klienty jménem. Registruje jejich požadavky a osobně je informuje o tom, jak byly právě jejich podněty vyřešeny. Tuto zásadu důsledně dodržujeme i u velkých objektů o více než sto jednotkách. Jsme si vědomi toho, že bariéra anonymity na straně správce i klienta bývá častou příčinou nespokojenosti zákazníků, kteří mají pocit, že „nic nefunguje", „nikoho to nezajímá", „nikdo s tím nic nedělá", „nikdy se nedovolají, když něco potřebují", „správce to slíbí, ale tím to skončí" atd. Podobným problémům předcházíme o pomocí mechanismů zpětné vazby, které mají všichni naši klienti k dispozici. K tomuto účelu slouží sekce „Napište nám" na našich internetových stránkách, schránky pro stížnosti a sdělení správci instalované ve všech spravovaných objektech i pravidelný průzkum spokojenosti s poskytovanými službami, které AVEMA Praha každoročně uskutečňuje mezi svými zákazníky.

3. Profesionalita

Společným jmenovatelem všech našich aktivit je důraz na kvalitu všech poskytovaných služeb. Jak naši zaměstnanci, tak i dodavatelé, se kterými spolupracujeme, jsou odborníky ve svém oboru a mají dlouholeté zkušenosti v oblasti správy nemovitostí. Samozřejmostí pro ně je průběžné doplňování kvalifikace a sledování novinek na trhu i v oblasti legislativy. Našima rukama procházejí nemalé hodnoty a veškeré naše úsilí směřuje k tomu, abychom je v každém ohledu spravovali a pečovali o ně s ohledem na zájmy našich klientů.

 

III. ZÁKLADNÍ KONCEPCE

Základní koncepce společnosti AVEMA Praha, ze které vycházíme ve všech našich aktivitách, spočívá v propojení tří základních požadavků klientů s našimi třemi hlavními zásadami:

Koncepce

AVEMA Praha s.r.o.

Správce, který se opravdu stará

 

 

AVEMA Praha
-
Správce, který se opravdu stará