Požadavky klientů

Požadavky a představy klientů týkající se správy nemovitostí bývají odlišné. Pro některé je zásadní minimalizace nákladů, pro jiné zase šíře nabídky nadstandardních služeb. Tři základní požadavky se však stále opakují

Požadavky klientů

1. Poctivost

Správce disponuje běžným účtem klienta, kontroluje a likviduje přijaté faktury, sjednává smlouvy s dodavateli služeb atd. Je tedy pochopitelné, že klienti se obávají případných ztrát a škod způsobených nepoctivým jednáním správce. Firma AVEMA Praha staví na plné transparentnosti všech finančních operací - informace týkající se hospodaření se svěřenými prostředky a pohybů na běžném účtu jsou klientům 24 hodin denně k dispozici na internetu chráněné jejich uživatelskými heslem.

2. Spolehlivost

Správce především zajišťuje běžné fungování svěřeného objektu včetně sjednaných služeb jako je úklid, údržba okolí, odvoz odpadků, dodávky vody a energií, příjem televizního signálu, provádění povinných revizí atd. Pro klienta je ideální, když vše probíhá tak hladce a bezproblémově, že se touto oblastí prostě nemusí zabývat. AVEMA Praha si zakládá na tom, že tyto běžné činnosti týkající se správy objektu a jejich roční vyúčtování provádí samostatně, kvalitně a včas.

3. Pružnost

Okamžik, kdy klient správce opravdu potřebuje, je v případě havárie, vzniku pojistné události nebo i tehdy, kdy něco nefunguje nebo některá ze služeb (např. úklid) není prováděna kvalitně. V té chvíli je třeba, aby byl správce dostupný, aby se ho klient dovolal a aby správce okamžitě problém řešil. AVEMA Praha garantuje čas odezvy a lhůty pro podniknutí kroků k nápravě havarijních situací i dalších požadavků. Každý spravovaný objekt má přiděleného Osobního správce, který je kdykoliv k dispozici na mobilním telefonu. A pokud z vážného důvodu telefon nemůže zvednout, zavolá v garantované lhůtě zpět. Odpadá rovněž zdlouhavé probojovávání se skrze desítky referentů a přepojování na "toho správného člověka".

 

 

AVEMA Praha
-
Správce, který se opravdu stará