Zásady AVEMA Praha

Společným jmenovatelem všech našich aktivit je důraz na kvalitu všech poskytovaných služeb. Jak naši zaměstnanci, tak i dodavatelé, se kterými spolupracujeme, jsou odborníky ve svém oboru a mají dlouholeté zkušenosti v oblasti správy nemovitostí. Samozřejmostí pro ně je průběžné doplňování kvalifikace a sledování novinek na trhu i v oblasti legislativy. Našima rukama procházejí nemalé hodnoty a veškeré naše úsilí směřuje k tomu, abychom je v každém ohledu spravovali a pečovali o ně s ohledem na zájmy našich klientů.Základem pro úspěšnou spolupráci s klientem je nejen pochopení jeho potřeb, ale i volba správných cest, jak tyto potřeby uspokojit. AVEMA Praha vychází ze tří hlavních zásad:

 

Zásady

 

1. Komunikace

Potřebou komunikovat se dnes ohání kdekdo a důsledkem jsou emailové schránky přeplněné zbytečnými informacemi. AVEMA Praha uplatňuje zásadu efektivní komunikace. Každý zákazník si zvolí formu, která mu nejvíce vyhovuje. Většině klientů vyhovuje zabezpečená uživatelská sekce našich webových stránek, kde mají k dispozici veškeré novinky, údaje o aktuálním stavu hospodaření i o jejich individuálním účtu. Respektujeme i to, že ne všichni se přátelí s počítačem, proto stále používáme i klasické nástěnky v domech a poštou zasíláme informace těm, kteří si tuto formu zvolí. Sami kontaktujeme zákazníky pouze v nutných případech - v případech havárie nebo pokud se neobejdeme bez jejich součinnosti (revize v bytech, schvalování zásadních úprav objektu apod.). Na druhou stranu Osobní správce každého objektu je vždy k dispozici, pokud od něj klient cokoliv potřebuje.

2. Profesionalita

Společným jmenovatelem všech našich aktivit je důraz na kvalitu všech poskytovaných služeb. Jak naši zaměstnanci, tak i dodavatelé, se kterými spolupracujeme, jsou odborníky ve svém oboru a mají dlouholeté zkušenosti v oblasti správy nemovitostí. Samozřejmostí pro ně je průběžné doplňování kvalifikace a sledování novinek na trhu i v oblasti legislativy. Našima rukama procházejí nemalé hodnoty a veškeré naše úsilí směřuje k tomu, abychom je v každém ohledu spravovali a pečovali o ně s ohledem na zájmy našich klientů.

3. Individuální přístup

Klientem pro nás není jakési abstraktní společenství vlastníků jednotek či bytové družstvo, ale každý jednotlivý vlastník či nájemník bytu, případně nebytového prostoru. Osobní správce objektu zná všechny své klienty jménem. Registruje jejich požadavky a osobně je informuje o tom, jak byly právě jejich podněty vyřešeny. Tuto zásadu důsledně dodržujeme i u velkých objektů o více než sto jednotkách. Jsme si vědomi toho, že bariéra anonymity na straně správce i klienta bývá častou příčinou nespokojenosti zákazníků, kteří mají pocit, že „nic nefunguje", „nikoho to nezajímá", „nikdo s tím nic nedělá", „nikdy se nedovolají, když něco potřebují", „správce to slíbí, ale tím to skončí" atd. Podobným problémům předcházíme i pomocí mechanismů zpětné vazby, které mají všichni naši klienti k dispozici. K tomuto účelu slouží sekce „Napište nám" na našich internetových stránkách, schránky pro stížnosti a sdělení správci instalované ve všech spravovaných objektech i pravidelný průzkum spokojenosti s poskytovanými službami, které AVEMA Praha každoročně uskutečňuje mezi svými zákazníky.

 

 

AVEMA Praha
-
Správce, který se opravdu stará